products

Wielopanelowe zestawy do szybkich testów diagnostycznych nadużywanie narkotyków / metabolitów

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Neutral packing, OEM is available
Orzecznictwo: CE,FDA 510k, CLIA WAIVED,OTC
Numer modelu: CT-C02
Minimalne zamówienie: 2000 szt
Cena: USD
Szczegóły pakowania: pojedyncza zapieczętowana torebka, 25 sztuk / pudełko, 4 pudełka / karton
Czas dostawy: W zależności od zamówienia ILOŚĆ
Zasady płatności: T / T, Paypal
Możliwość Supply: 100 000 sztuk / miesiąc
Szczegóły informacji
Parametr: THC, MET, COC, BUP, BZO, AMP, MOP, TCA, MDMA itp Zarządzanie jakością: ISO 13485 TUV
Okaz: Mocz Okres ważności: 24 miesiące
Metoda testowania: Gold Colloidal Przechowywanie: 4 ° C - 30 ° C (59 ° F-86 ° F) warunki wewnętrzne
High Light:

medyczny zestaw diagnostyczny

,

domowe zestawy testów medycznych


opis produktu

Wielopanelowe zestawy do testowania nadużywania moczu i metabolitów w miejscu pracy wolnym od narkotyków

 

Opis

 

Multi-drug Test Cup to szybki, przesiewowy test na obecność
jakościowe wykrywanie pojedynczych / wielu leków i metabolitów leków w
ludzki mocz przy określonych poziomach odcięcia.
For professional use. Do użytku profesjonalnego. For in vitro diagnostic use only. Wyłącznie do użytku diagnostycznego in vitro.

 

Charateristic

 

The comparison studies were conducted using Rapid Single/Multi-drug Test Cup and commercially available rapid drugs of abuse tests. Badania porównawcze przeprowadzono przy użyciu Rapid Single / Multi-drug Test Cup i dostępnych w handlu szybkich testów narkotykowych. The studies were performed on approximately 600 clinical specimens per drug type previous collected from the clinical settings. Badania przeprowadzono na około 600 próbkach klinicznych dla każdego rodzaju leku uprzednio zebranych w warunkach klinicznych. Time to read results: 2-5 minutes comes out. Czas na odczyt wyników: wychodzi 2-5 minut. Results were as follows: Wyniki były następujące:

AMP
Pozytywne 100,00%
MDMA
Pozytywne 100%
PCP
Pozytywne 100%
Negatywne 99,20% Negatywne 99,50% Negatywne 99,30%
BAR
Pozytywne 100%
SPOTKAŁ
Pozytywne 98,10%
PPX
Pozytywne 100,00%
Negatywne 99,30% Negatywne 99,10% Negatywne 98,10%
BUP
Pozytywne 100,00%
MOP300
Pozytywne 100,00%
TCA
Pozytywne 100,00%
Negatywny 98,80% Negatywny 99,30% Negatywny 98,70%
BZO
Pozytywne 100%
MTD
Pozytywne 100%
THC
Pozytywne 100,00%
Negatywne 99,20% Negatywne 99,40% Negatywne 99,50%
COC
Pozytywne 100,00%
OPI2000
Pozytywne 98,50%
Negatywne 99,70% Negatywne 99,20%
EDDP
Pozytywne 100,00%
OXY
Pozytywne 100%
Negatywne 99,40% Negatywne 99,10%


TCA *: TCA oparto na danych HPLC. BUP **: BUP oparto na danych LC / MS

 

Lista pozycji testu nadużywania narkotyków do wyboru

 
Wielopanelowe zestawy do szybkich testów diagnostycznych nadużywanie narkotyków / metabolitów 0

 

Procedura operacyjna

 

Wielopanelowe zestawy do szybkich testów diagnostycznych nadużywanie narkotyków / metabolitów 1

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW

 

NEGATYWNY:* Two lines appear. Pojawiają się dwie linie. One red line should be in the control region (C), and another apparent red or pink line adjacent should be in the test region (Drug/T). Jedna czerwona linia powinna znajdować się w obszarze kontrolnym (C), a inna widoczna sąsiadująca czerwona lub różowa linia powinna znajdować się w obszarze testowym (Drug / T). This negative result indicates that the drug concentration is below the detectable level. Ten wynik ujemny wskazuje, że stężenie leku jest poniżej wykrywalnego poziomu. *NOTE: The shade of red in the test line region (Drug/T) will vary, but it should be considered negative whenever there is even a faint pink line. * UWAGA: Odcień czerwieni w obszarze linii testowej (Drug / T) będzie się różnił, ale należy go uważać za ujemny, gdy pojawia się nawet słaba różowa linia.

 

POZYTYWNY: One red line appears in the control region (C). Jedna czerwona linia pojawia się w obszarze kontrolnym (C). No line appears in the test region (Drug/T). W obszarze testowym (lek / T) nie pojawia się żadna linia. This positive result indicates that the drug concentration is above the detectable level. Ten wynik dodatni wskazuje, że stężenie leku jest powyżej wykrywalnego poziomu.

 

NIEWAŻNY: Control line fails to appear. Linia kontrolna nie pojawia się. Insufficient sample volume or not conducting the test as instructed are the most likely reasons for control line failure. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprzeprowadzenie testu zgodnie z instrukcją to najbardziej prawdopodobne przyczyny awarii linii kontrolnej. Review the procedure and repeat the test using a new test device. Przejrzyj procedurę i powtórz test, używając nowego urządzenia testowego.

 

Uwaga: This assay provides only a preliminary analytical test result. Ten test zapewnia jedynie wstępny wynik testu analitycznego. A more specific alternate chemical method must be used in order to obtain a confirmed analytical result. W celu uzyskania potwierdzonego wyniku analitycznego należy zastosować bardziej szczegółową alternatywną metodę chemiczną. Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) is the preferred confirmatory method. Preferowaną metodą potwierdzającą jest chromatografia gazowa / spektrometria masowa (GC / MS). Clinical consideration and professional judgment should be applied to any drug of abuse test result, particularly when preliminary positive results are used. Analiza kliniczna i profesjonalny osąd powinny być stosowane do każdego wyniku testu na nadużywanie narkotyków, szczególnie w przypadku zastosowania wstępnych wyników pozytywnych.

Szczegóły kontaktu
Info

Numer telefonu : +8617338314955